Tjänster

Tjänster inom språk, text & form!

Språktjänster är så mycket mer än bara översättning. Jag erbjuder tjänster för att finslipa dina texter, formge ditt material och anpassa det till din publik.


Mina kunder är översättningsbyråer och andra företag samt privatpersoner.ÖVERSÄTTNING KORTARE TEXTER, SKÖNLITTERATUR & FACKLITTERATUR

Jag översätter till & från svenska, engelska och makedonska.
Jag översätter från serbiska, kr0atiska och bosniska.


SPRÅKGRANSKNING, KORREKTUR & REDIGERING

För text som du är osäker på och behöver hjälp med att gå igenom språkligt.


BESTYRKNING & LEGALISERING/NOTARISERING

För texter med juridisk giltighet och bestyrkning samarbetar jag med Notar Advokatbyrå Notarius Publicus för översättningar till/från makedonska för myndigheter och ambassad.


GRAFISKA TJÄNSTER

Jag formger grafiskt material och lägger samtidigt översättningen rätt för dig. Jag anpassar språk och layout så du kan färdigställa ditt materialet för tryck. Jag arbetar med InDesign, Word, Excel, Powerpoint, pdf-filer och bildredigering.

 

TRANSKRIBERING & TEXTPRODUKTION

Hjälp med transkribering och utskrift för film eller ljudmedia (CD, MP3 m fl). Research och hjälp med att skriva texter till webben, sociala medier, trycksaker, tidningar eller pressmeddelanden. 

Språkkombinationer

Till & från:

svenska, engelska,

makedonska


Från: 

serbiska, kroatiska

bosniska

Branschmedlemskap

* Svenska Facköversättare-       
   föreningen
* Översättarcentrum

Priser översättning

Kortare texter
Priserna varierar beroende på svårighetsgrad och språk-riktning. Begär offert!
(Minimipris 400 kr plus 25 % moms.)


Skönlitteratur & facklitteratur: 

Enligt Författarförbundets riktlinjer. Vid  förfrågan görs översyn på texten och testöversättning på 1-4 sidor för svårighetsgrad och tidsåtgång.