Tjänster

Tjänster inom språk, text & form!

Språktjänster är så mycket mer än bara översättning. Därför erbjuder vi tjänster för att finslipa dina texter, formge ditt material eller anpassa det till din publik.ÖVERSÄTTNING

Översättning av litterära och allmänna texter, facklitteratur inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, psykologi, pedagogik, organisation & ledarskap, personlig utveckling, hälsa och friskvård.


BESTYRKNING & LEGALISERING/NOTARISERING

Fackmässig översättning med juridisk giltighet eller bestyrkning för t.ex. avtal, betyg, domslut. Godkänt av Notar Advokatbyrå Notarius Publicus för översättningar till/från makedonska för myndigheter och ambassad.


SPRÅKGRANSKNING, KORREKTUR & REDIGERING

För text som du är osäker på och behöver hjälp med att gå igenom språkligt får du hjälp med språkgranskning, råd om terminologi och språkstrategi.


GRAFISKA TJÄNSTER

Vi formger grafiskt material samtidigt som översättningen läggs rätt för dig. Vi adapterar och anpassar språk och layout så att du kan färdigställa ditt materialet för tryck. Vi har erfarenhet både av översättningsprocessen, hantering av grafisk tjänst, och arbetar med InDesign, Word, Excel, Powerpoint, pdf-filer och bildredigering.


TRANSKRIBERING

Du får hjälp med utskrift för film eller ljudmedia (CD, MP3 m fl).
Vi lyssnar på inspelningen och skriver ut en transkriberad version. Önskas även översättning av materialet så ordnar vi det.

 

TEXTPRODUKTION OCH KOMMUNIKATION

Research och hjälp med att skriva texter till webben, sociala medier, trycksaker, tidningar eller pressmeddelanden. Med välskriven text kommer du långt! 

Språkkombinationer

Till & från:

svenska, engelska,

makedonska


Från: 

serbiska, kroatiska

bosniska

Branschmedlemskap

Svenska Facköversättareföreningen
Översättarcentrum
Läromedelsförfattarna