Ljudfiler

Ljudfiler

Här finns kursens ljudfiler för kapitlen!

Respektera kopieringsförbud för verk och material!


Detta verk och allt material - texter, ljudfiler, bilder, foton o s v som publiceras här är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Mångfaldigande, försäljning, kopiering, överlåtelse, överföring eller varje annan form av utnyttjande av detta verk - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjudet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman och/eller rättsinnehavare.