Nedladdning

Nedladdningsbara material

Här finns filer som du kan ladda ner gratis för din kursbok!

För att ladda ner önskad fil högerklicka på Hämta och spara dokumentet
eller öppna dokumentet i nytt fönster. 

1.


Facit (pdf)

kursbok

4.


Korrigeringar (pdf)

kursbok äldre tryck

2.


Övningar & material (zip pdf) kursbok 

5.


Korrigeringar (pdf)

kursbok senaste tryckning

3.


Spårlista CD (pdf)

kursbok äldre tryck

Respektera kopieringsförbud för verk och material!


Detta verk och allt material - texter, ljudfiler, bilder, foton o s v som publiceras här är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Mångfaldigande, försäljning, kopiering, överlåtelse, överföring eller varje annan form av utnyttjande av detta verk - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjudet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman och/eller rättsinnehavare.