Manus

Manus

Skicka in manus 


Pranava Publishing tar enbart emot manus digitalt.


Skicka in ditt färdiga manus och ett följebrev där du sammanfattar innehållet kort och presenterar dig själv som författare. 


Att tänka på när du skickar in manus:

  • Vi tar bara emot obeställda manus i pdf- eller wordformat.
  • Gör läsningen så enkel som möjligt – använd radavstånd 1,5 eller 2 och breda marginaler.
  • Vi tar endast emot originalmanus skrivna på svenska, makedonska, serbiska och kroatiska.
  • Vi tar inget ansvar för obeställda manus som skickas till oss.
  • Vår ambition är att skicka svar inom tre månader.
  • Vi ger inga kommentarer till icke antagna manuskript.


Skicka ditt manus till info@pranavapublishing.se.